Navigace

Obsah

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky

Zápisy z jednání zastupitelstva

Jednací řád

Dokumenty jiných subjektů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o jednání zastupitelstva 12.06.2017 30.06.2017
Opatření obecné povahy – překop komunikace 603/II. v naší obci Vitín v souvislosti se stavbou 2.etapy úprav návesního prostranství 19.09.2017 05.10.2017
Návrh opatření obecné povahy z Ministerstva zemědělství majitelům lesů v ČR 19.09.2017 05.10.2017
Opatření obecné povahy – uzavírka silnice II/603 Bošilec – Ševětín 26.09.2017 12.10.2017
Rozpočet na rok 2018 a Rozpočtový výhled svazku BS 20.11.2017 06.12.2017
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu č.j. ODSH/20048/2017-2 14.12.2017 30.12.2017
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu č.j. ODSH/20512/2017-2 14.12.2017 30.12.2017
Oznámení o zahájení řízení ohledně mostu č. 603-095 02.11.2017 20.11.2017
Oznámení o jednání zastupitelstva 05.02.2018 21.02.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení Modernizace trati 1. stavba 06.02.2018 22.02.2018
Veřejná vyhláška - MOST 603-095 Stavební povolení 06.02.2018 22.02.2018
Veřejná vyhláška – změna ÚP č. 3 Ševětín 05.03.2018 12.04.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 SMO BV 21.03.2018 06.04.2018
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka místní komunikace Ševětín 21.03.2018 06.04.2018
Opatření obecné povahy VV přechodová úprava provozu 28.03.2018 13.04.2018
Opatření obecné povahy VV KÚ 28.03.2018 13.04.2018
Veřejná vyhláška – prodloužení ÚR „Modernizace trati Nemanice-Ševětín“ 23.04.2018 09.05.2018
VV Prodloužení kanalizace 29.11.2018 04.01.2019
Střednědobý výhled BV 27.12.2018 12.01.2019
Návrh rozpočtu - příjmy BV 27.12.2018 12.01.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva dne 20.2.2019 12.02.2019 28.02.2019
VV Opatření obecné povahy 19.02.2019 07.03.2019
Veřejná vyhláška z Ministerstva životního prostředí 05.03.2019 05.04.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 02.04.2019 18.04.2019
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 25.03.2019 10.04.2019
Závěrečný účet SMO BV za rok 2018 09.04.2019 25.04.2019
Veřejná vyhláška MZE 10.04.2019 31.12.2022
Termíny svozu směsného odpadu 17.04.2019 31.12.2019
VV Oznámení o uložení písemnosti 06.05.2019 21.05.2019
Oznámení záměru „V433/833-zdvojení vedení“ 07.05.2019 24.05.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.05.2019 25.05.2019
Závěrečný účet Budějovicko-Sever 31.05.2019 18.06.2019
Veřejná vyhláška MZE – Opatření obecné povahy 04.06.2019 21.06.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 18.06.2019 04.07.2019
Pozvánka na veřejné projednání studie chodníků 20.06.2019 06.07.2019
Oznámení o hudební produkci 15.07.2019 31.07.2019
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu 09.08.2019 26.08.2019
Veřejnoprávní smlouva- přestupky 10.01.2018 26.01.2018
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 03.09.2019 31.12.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 03.09.2019 20.09.2019
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy 19.09.2019 05.10.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 26.09.2019 12.10.2019
Veřejná vyhláška - železniční koridor 30.09.2019 16.10.2019
Prohlášení Městyse Ševětín 09.10.2019 09.11.2019
Veřejná vyhláška- aktualizace zásad územního rozvoje 03.10.2019 18.11.2019
Upozornění firmy E-ON vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu 23.10.2019 30.06.2020
VV – návrh 7. Aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 24.10.2019 02.12.2019
Pozvánka městyse Ševětín na setkání občanů v souvislosti se skladovým areálem Švamberk 30.10.2019 05.11.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 30.10.2019 15.11.2019
VV- prodloužení kanalizace Vitín trasa A a B 05.11.2019 21.11.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 06.11.2019 22.11.2019
Pozvánka na rozsvícení stromečku 22.11.2019 08.12.2019
Opatření obecné povahy č. 1/2015 – změna 26.11.2019 12.12.2019
Nabídka SDH Mikulášské nadílky 29.11.2019 15.12.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 02.12.2019 18.12.2019
Veřejná vyhláška - ochranné pásmo radiolokátoru 04.12.2019 20.12.2019
VV Rozhodnutí – stavební povolení „Prodloužení kanalizace v obci Vitín“ 10.12.2019 27.12.2019
VV Opatření obecné povahy – MZE 10.12.2019 13.01.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.12.2019 20.12.2019
VV- Opatření obecné povahy 1/2015 16.12.2019 02.01.2020
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1710/5 v k. ú. Vitín 02.01.2020 18.01.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 1063/2v k. ú. Vitín 02.01.2020 18.01.2020
Záměr pronájmu prodejny Vitín 02.01.2020 20.01.2020
Informace k dani z nemovitých věcí 16.01.2020 16.02.2020
Adresa příjmu žádostí o zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji 16.01.2020 16.02.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 20.01.2020 05.02.2020
Oznámení o opakovaném projednání Změny ÚP č. 1 LIŠOV 30.01.2020 05.03.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 04.02.2020 20.02.2020
Změna ÚP č. 3 Chotýčany - veřejné projednání 07.02.2020 10.03.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 22.02.2020 09.03.2020
Oznámení o přerušení el.energie 05.03.2020 21.03.2020
Pozvánka naSMO BV Valnou hromadu a závěrečný účet za rok 2019 15.03.2020 02.04.2020
Sbírka zákonů - nouzový stav 13.03.2020 29.03.2020
Vyjádření Čevak a.s. 16.03.2020 01.04.2020
Přerušení provozu MŠ Ševětín 16.03.2020 01.04.2020
Změna úředních hodin OÚ 16.03.2020 01.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 20.03.2020 05.04.2020
Nařízení hejtmanky Jč. Kraje č. 1 20.03.2020 05.04.2020
Otevírací doba pošty v Ševětíně 20.03.2020 05.04.2020
Zápis k povinné školní docházce ZŠ Ševětín 24.03.2020 09.04.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 07.04.2020 08.05.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.04.2020 25.04.2020
Rozpis svozu směsného odpadu 15.04.2020 01.05.2020
Zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín 15.04.2020 01.05.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj 23.04.2020 27.05.2020
Změna ÚP č. 2 Lišov 28.04.2020 14.05.2020
Veřejnou vyhlášku k návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Vitín 05.05.2020 05.06.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2019 05.05.2020 05.06.2020
Obnovení provozu MŠ 06.05.2020 21.05.2020
Veřejná vyhláška- Změna ÚP č. 8 Hosín 12.05.2020 23.06.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 13.05.2020 29.05.2020
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy 22.05.2020 07.06.2020
Závěrečný účet Budějovicko-Sever 28.05.2020 18.06.2020
Veřejná vyhláška – upravený návrh 7. aktualizace zásad ÚR Jihočeského kraje 05.06.2020 14.07.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 22.06.2020 08.07.2020
Obec Vitín – oznámení 26.06.2020 31.01.2021
Sportovně kulturní akce 2020 08.07.2020 24.07.2020
Informace pro občany - Sběrný dvůr Ševětín 27.07.2020 12.08.2020
Veřejná vyhláška MZE 29.07.2020 31.12.2022
Oznámení o provádění průzkumných sond 29.07.2020 14.08.2020
Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů 03.08.2020 03.10.2020
Informace k žádosti o voličský průkaz 03.08.2020 03.10.2020
Informace pro občany – změna otevírací doby Pošty v Ševětíně 24.08.2020 09.09.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 30.08.2020 15.09.2020
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise 04.09.2020 03.10.2020
Oznámení o zrušení zasedání kraje 09.09.2020 25.09.2020
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu 11.09.2020 30.09.2020
Oznámení o zrušení akce „Setkání rodáků, starších občanů a přátel obce Vitín 11.09.2020 30.09.2020
Posuzování vlivů 23.09.2020 09.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 01.10.2020 17.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů OBEC Vitín 03.10.2020 19.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace 09.10.2020 09.10.2023
Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Vitín 12.10.2020 28.10.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 14.10.2020 30.10.2020
5 letáků COVID-19 jak postupovat 23.10.2020 08.11.2020
Informace pro občany 26.10.2020 11.11.2020
Dočasné uzavření MŠ v Ševětíně 27.10.2020 12.11.2020
Dokument MZ 27.10.2020 12.11.2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Budějovicko-Sever 13.11.2020 02.12.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 17.11.2020 03.12.2020
Výzva 23.11.2020 09.12.2020
Oznámení- Mikulášská nadílka 24.11.2020 10.12.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.12.2020 25.12.2020
Oznámení o místních poplatcích na rok 2021 09.12.2020 25.12.2020
Informace o daních z nemovitostí 05.01.2021 21.01.2021
Informace pro občany - sběrný dvůr 12.01.2021 28.01.2021
Sbírka pro potřebné 15.01.2021 31.01.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 01.02.2021 17.02.2021
Oznámení Českého statistického úřadu 19.02.2021 30.04.2021
Změna č. 4 ÚP Ševětín 25.02.2021 31.03.2021
Záměr prodeje pozemku 12 m² 25.02.2021 15.03.2021
Záměr prodeje pozemku 11 m² 25.02.2021 15.03.2021
Nejčastější otázky k zpřísněným opatřením od 1.3.2021 01.03.2021 17.03.2021
Metodický pokyn MZP – zařazení odpadu samo-testy 01.03.2021 17.03.2021

Hospodaření obce

Ostatní

Územní plán Vitín

Plán rozvoje obce Vitín

Smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 dle zákona 106/1999 Sb 18.02.2019 05.03.2019
Výroční zpráva 2019 dle zákona 106/1999 Sb 13.02.2020 02.03.2020
Výroční zpráva 2020 dle zákona 106/1999 Sb 17.02.2021 05.03.2021
Poskytnutí informace - Mgr. Slezák 08.01.2020 24.01.2020
Poskytnutí informace - Mike Pán 19.08.2019 06.09.2019

Návrh chodníků průtahem silnice II/603 obcí Vitín

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Přílohy ke studii dopravního zklidnění a návrhu chodníku 07.10.2019 23.10.2019