Obsah

Hlášení ze dne 28.7.2020

Typ: ostatní
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 1/2020

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydala "Nařízení mimořádného opatření  č. 1/2020 o ochraně veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

S účinností ode dne 29. července  2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celé území Jihočeského kraje nařizuje:

1.  Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to:

a) ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb

b) ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností

2. Zákaz dle bodu 1 se nevstahuje:

a) na děti do dvou let věku

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či jejich aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu

c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, pacienty na lůžku, uživatele sociálních zařízení

d) zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), či jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou.

Žádám  vás o dodržování tohoto mimořádného opatření, které by mělo zabránit dalšímu šíření této nemoci. Noste opět u sebe roušky či další jmenované ochranné prostředky. Děkuji. J.H.

 


Vytvořeno: 28. 7. 2020
Poslední aktualizace: 28. 7. 2020 19:12
Autor: Správce Webu