Obsah

Hlášení ze dne 15.4.2020

Typ: ostatní
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání , svoz směsného odpadu, kontejner na Bio-odpad, roušky pro obyvatele, dodržování čistoty a pořádku na autobusových zastávkách.

Oznamujeme občanům, že ve dnech 5. května a 6. května bude probíhat zápis dětí do MŠ v Ševětíně. Zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2020 dovrší pěti let věku (pokud již nenavštěvují MŠ). Veškeré informace, co potřebujete doložit k zápisu dítěte , jsou zveřejněny  na elektronické ÚD našich webových stránek a na obou ÚD jak u OÚ tak v ulici u nádraží Chotýčany.

Oznamujeme občanům, že od měsíce května budeme svážet směsný odpad  ve čtrnáctidenním intervalu. První svoz v květnu je 6.5.a dále pak 20.5 atd. . Harmonogram svozu odpadu pro rok 2020 je zveřejněn na naší elektronické ÚD našich web.stránek a na obou úředních deskách jak u OÚ , tak v ulici u nádraží Chotýčany.

Dále oznamujeme, že v tomto týdnu bude přistaven kontejner na BIO-ODPAD k mostu na Ševětín.

Vážení spoluobčané, pokud potřebujete roušky, ozvěte se na mé telefonní číslo. Máme roušky šité-bavlněné.

Žádám občany, hlavně mladších ročníků, kteří se chodí bavit a popíjet do našich zastávek autobusů, aby respektovali čistotu a pořádek. V místě zastávek uklízíme láhve od tvrdého alkoholu, plechové nápojové obaly od piva, poházené použité kapesníky a nedopalky cigaret okolo koše. V této nelehké době nouzového stavu, kdy musíme dbát hlavně na čistotu a odkládání těchto použitých věcí do košů a igelit.pytlů se nám povalují viry v místech, kde se schází mnoho občanů čekající na autobusy. Prosím zamyslete se nad tímto počínáním. J.H.


Vytvořeno: 15. 4. 2020
Poslední aktualizace: 27. 7. 2020 16:21
Autor: Správce Webu