Obsah

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky

Zápisy z jednání zastupitelstva

Jednací řád

Dokumenty jiných subjektů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o jednání zastupitelstva 12.06.2017 30.06.2017
Opatření obecné povahy – překop komunikace 603/II. v naší obci Vitín v souvislosti se stavbou 2.etapy úprav návesního prostranství 19.09.2017 05.10.2017
Návrh opatření obecné povahy z Ministerstva zemědělství majitelům lesů v ČR 19.09.2017 05.10.2017
Opatření obecné povahy – uzavírka silnice II/603 Bošilec – Ševětín 26.09.2017 12.10.2017
Rozpočet na rok 2018 a Rozpočtový výhled svazku BS 20.11.2017 06.12.2017
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu č.j. ODSH/20048/2017-2 14.12.2017 30.12.2017
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu č.j. ODSH/20512/2017-2 14.12.2017 30.12.2017
Oznámení o zahájení řízení ohledně mostu č. 603-095 02.11.2017 20.11.2017
Oznámení o jednání zastupitelstva 05.02.2018 21.02.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení Modernizace trati 1. stavba 06.02.2018 22.02.2018
Veřejná vyhláška - MOST 603-095 Stavební povolení 06.02.2018 22.02.2018
Veřejná vyhláška – změna ÚP č. 3 Ševětín 05.03.2018 12.04.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 SMO BV 21.03.2018 06.04.2018
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka místní komunikace Ševětín 21.03.2018 06.04.2018
Opatření obecné povahy VV přechodová úprava provozu 28.03.2018 13.04.2018
Opatření obecné povahy VV KÚ 28.03.2018 13.04.2018
Veřejná vyhláška – prodloužení ÚR „Modernizace trati Nemanice-Ševětín“ 23.04.2018 09.05.2018
VV Prodloužení kanalizace 29.11.2018 04.01.2019
Střednědobý výhled BV 27.12.2018 12.01.2019
Návrh rozpočtu - příjmy BV 27.12.2018 12.01.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva dne 20.2.2019 12.02.2019 28.02.2019
VV Opatření obecné povahy 19.02.2019 07.03.2019
Veřejná vyhláška z Ministerstva životního prostředí 05.03.2019 05.04.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 02.04.2019 18.04.2019
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 25.03.2019 10.04.2019
Závěrečný účet SMO BV za rok 2018 09.04.2019 25.04.2019
Veřejná vyhláška MZE 10.04.2019 31.12.2022
Termíny svozu směsného odpadu 17.04.2019 31.12.2019
VV Oznámení o uložení písemnosti 06.05.2019 21.05.2019
Oznámení záměru „V433/833-zdvojení vedení“ 07.05.2019 24.05.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.05.2019 25.05.2019
Závěrečný účet Budějovicko-Sever 31.05.2019 18.06.2019
Veřejná vyhláška MZE – Opatření obecné povahy 04.06.2019 21.06.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 18.06.2019 04.07.2019
Pozvánka na veřejné projednání studie chodníků 20.06.2019 06.07.2019
Oznámení o hudební produkci 15.07.2019 31.07.2019
VV Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu 09.08.2019 26.08.2019
Veřejnoprávní smlouva- přestupky 10.01.2018 26.01.2018
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 03.09.2019 31.12.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 03.09.2019 20.09.2019
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy 19.09.2019 05.10.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 26.09.2019 12.10.2019
Veřejná vyhláška - železniční koridor 30.09.2019 16.10.2019
Prohlášení Městyse Ševětín 09.10.2019 09.11.2019
Veřejná vyhláška- aktualizace zásad územního rozvoje 03.10.2019 18.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace - náklady sběrného dvora 2018 Vitín 10.10.2019 15.10.2022
Upozornění firmy E-ON vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu 23.10.2019 30.06.2020
VV – návrh 7. Aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 24.10.2019 02.12.2019
Pozvánka městyse Ševětín na setkání občanů v souvislosti se skladovým areálem Švamberk 30.10.2019 05.11.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 30.10.2019 15.11.2019
VV- prodloužení kanalizace Vitín trasa A a B 05.11.2019 21.11.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 06.11.2019 22.11.2019
Pozvánka na rozsvícení stromečku 22.11.2019 08.12.2019
Opatření obecné povahy č. 1/2015 – změna 26.11.2019 12.12.2019
Nabídka SDH Mikulášské nadílky 29.11.2019 15.12.2019
Oznámení o jednání zastupitelstva 02.12.2019 18.12.2019
Veřejná vyhláška - ochranné pásmo radiolokátoru 04.12.2019 20.12.2019
VV Rozhodnutí – stavební povolení „Prodloužení kanalizace v obci Vitín“ 10.12.2019 27.12.2019
VV Opatření obecné povahy – MZE 10.12.2019 13.01.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.12.2019 20.12.2019
VV- Opatření obecné povahy 1/2015 16.12.2019 02.01.2020
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1710/5 v k. ú. Vitín 02.01.2020 18.01.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 1063/2v k. ú. Vitín 02.01.2020 18.01.2020
Záměr pronájmu prodejny Vitín 02.01.2020 20.01.2020
Informace k dani z nemovitých věcí 16.01.2020 16.02.2020
Adresa příjmu žádostí o zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji 16.01.2020 16.02.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 20.01.2020 05.02.2020
Oznámení o opakovaném projednání Změny ÚP č. 1 LIŠOV 30.01.2020 05.03.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 04.02.2020 20.02.2020
Změna ÚP č. 3 Chotýčany - veřejné projednání 07.02.2020 10.03.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 22.02.2020 09.03.2020
Oznámení o přerušení el.energie 05.03.2020 21.03.2020
Pozvánka naSMO BV Valnou hromadu a závěrečný účet za rok 2019 15.03.2020 02.04.2020
Sbírka zákonů - nouzový stav 13.03.2020 29.03.2020
Vyjádření Čevak a.s. 16.03.2020 01.04.2020
Přerušení provozu MŠ Ševětín 16.03.2020 01.04.2020
Změna úředních hodin OÚ 16.03.2020 01.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 20.03.2020 05.04.2020
Nařízení hejtmanky Jč. Kraje č. 1 20.03.2020 05.04.2020
Otevírací doba pošty v Ševětíně 20.03.2020 05.04.2020
Zápis k povinné školní docházce ZŠ Ševětín 24.03.2020 09.04.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 07.04.2020 08.05.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.04.2020 25.04.2020
Rozpis svozu směsného odpadu 15.04.2020 01.05.2020
Zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín 15.04.2020 01.05.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj 23.04.2020 27.05.2020
Změna ÚP č. 2 Lišov 28.04.2020 14.05.2020
Veřejnou vyhlášku k návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Vitín 05.05.2020 05.06.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2019 05.05.2020 05.06.2020
Obnovení provozu MŠ 06.05.2020 21.05.2020
Veřejná vyhláška- Změna ÚP č. 8 Hosín 12.05.2020 23.06.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 13.05.2020 29.05.2020
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy 22.05.2020 07.06.2020
Závěrečný účet Budějovicko-Sever 28.05.2020 18.06.2020
Veřejná vyhláška – upravený návrh 7. aktualizace zásad ÚR Jihočeského kraje 05.06.2020 14.07.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 22.06.2020 08.07.2020
Obec Vitín – oznámení 26.06.2020 31.01.2021
Sportovně kulturní akce 2020 08.07.2020 24.07.2020
Informace pro občany - Sběrný dvůr Ševětín 27.07.2020 12.08.2020
Veřejná vyhláška MZE 29.07.2020 31.12.2022
Oznámení o provádění průzkumných sond 29.07.2020 14.08.2020
Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů 03.08.2020 03.10.2020
Informace k žádosti o voličský průkaz 03.08.2020 03.10.2020
Informace pro občany – změna otevírací doby Pošty v Ševětíně 24.08.2020 09.09.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 30.08.2020 15.09.2020
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise 04.09.2020 03.10.2020
Oznámení o zrušení zasedání kraje 09.09.2020 25.09.2020
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu 11.09.2020 30.09.2020
Oznámení o zrušení akce „Setkání rodáků, starších občanů a přátel obce Vitín 11.09.2020 30.09.2020
Posuzování vlivů 23.09.2020 09.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 01.10.2020 17.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů OBEC Vitín 03.10.2020 19.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace 09.10.2020 09.10.2023
Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Vitín 12.10.2020 28.10.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 14.10.2020 30.10.2020
5 letáků COVID-19 jak postupovat 23.10.2020 08.11.2020
Informace pro občany 26.10.2020 11.11.2020
Dočasné uzavření MŠ v Ševětíně 27.10.2020 12.11.2020
Dokument MZ 27.10.2020 12.11.2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Budějovicko-Sever 13.11.2020 02.12.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 17.11.2020 03.12.2020
Výzva 23.11.2020 09.12.2020
Oznámení- Mikulášská nadílka 24.11.2020 10.12.2020
Oznámení o jednání zastupitelstva 09.12.2020 25.12.2020
Oznámení o místních poplatcích na rok 2021 09.12.2020 25.12.2020
Informace o daních z nemovitostí 05.01.2021 21.01.2021
Informace pro občany - sběrný dvůr 12.01.2021 28.01.2021
Sbírka pro potřebné 15.01.2021 31.01.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 01.02.2021 17.02.2021
Oznámení Českého statistického úřadu 19.02.2021 30.04.2021
Změna č. 4 ÚP Ševětín 25.02.2021 31.03.2021
Záměr prodeje pozemku 12 m² 25.02.2021 15.03.2021
Záměr prodeje pozemku 11 m² 25.02.2021 15.03.2021
Nejčastější otázky k zpřísněným opatřením od 1.3.2021 01.03.2021 17.03.2021
Metodický pokyn MZP – zařazení odpadu samo-testy 01.03.2021 17.03.2021
Zápis MŠ Ševětín 2021-2022 10.03.2021 26.03.2021
Zápis ZŠ Ševětín 2021 - 2022 10.03.2021 26.03.2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 10.03.2021 26.03.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 12.03.2021 28.03.2021
Oznámení o projednání změny č. 7 ÚP Ševětín 22.03.2021 22.04.2021
Aukční vyhláška 25.03.2021 21.04.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 7. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jč.kraje 26.03.2021 12.04.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 31.03.2021 16.04.2021
Sčítání lidu 2021 09.04.2021 11.05.2021
Veřejná vyhláška - daně z nemovitých věcí 2021 23.04.2021 26.05.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 27.04.2021 13.05.2021
Nařízení obce č. 2/2021 27.04.2021 13.05.2021
Porovnání všech položek výpočtu vodného za kalendářní rok 2020 03.05.2021 03.06.2021
Veřejná vyhláška - společné jednání Vitín ke Změně č. 2 ÚP Vitín 10.05.2021 24.06.2021
VV Opatření obecné povahy - ochranná pásma leteckého pozemního zařízení 12.05.2021 28.05.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 25.05.2021 10.06.2021
Veřejná vyhláška- oznámení o návrhu místní úpravy provozu 28.05.2021 14.06.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Budějovicko-Sever za rok 2020 02.06.2021 22.06.2021
Veřejná vyhláška 02.06.2021 18.06.2021
VALNÁ HROMADA SMO BV 04.06.2021 24.06.2021
Muzejní noc č. 4 15.06.2021 12.07.2021
Pozvánka na Den dětí ve Vitíně 15.06.2021 27.06.2021
Pomoc jihu Moravy 28.06.2021 14.07.2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 15.07.2021 02.08.2021
Slavnostní den obce Vitín 10.08.2021 11.09.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 13.08.2021 29.08.2021
Oznámení o hudební produkci 15.08.2021 31.08.2021
Výzva - přátelské utkání v kopané 16.08.2021 01.09.2021
Volby 2021 23.08.2021 09.10.2021
Oznámení - hudební produkce 23.08.2021 08.09.2021
VV - Prodloužení chodníků 6. etapa 27.08.2021 13.09.2021
VV - Prodloužení chodníků 7. etapa 27.08.2021 13.09.2021
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změnu č. 4 ÚP Chotýčany 13.09.2021 29.09.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 15.09.2021 01.10.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZE 15.09.2021 31.12.2022
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise 14.09.2021 09.10.2021
Pozvánka na školení 16.09.2021 02.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 22.09.2021 13.10.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 27.09.2021 13.10.2021
Publicita projektu rekonstrukce ČOV Vitín 27.09.2021 13.10.2021
Oznámení – záměr uzavření vzájemné darovací smlouvy s Jihočeským krajem 30.09.2021 16.10.2021
Výsledky voleb ve Vitíně 09.10.2021 25.10.2021
Změna č. 6 ÚP Ševětín 12.10.2021 15.11.2021
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ společné povolení etapa č.7 prodloužení chodníků 12.10.2021 15.11.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 25.10.2021 10.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 – Svazku obcí Budějovicko-Sever 26.11.2021 14.12.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 23.11.2021 09.12.2021
Nařízení státní veterinární správy 27.11.2021 24.11.2022
Veřejná vyhláška Změna č. 3 ÚP Vitín – oznámení o veřejném projednání 06.12.2021 12.01.2022
Výzva vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění dřevin 08.12.2021 24.12.2021
Oznámení o jednání zastupitelstva 13.12.2021 29.12.2021
Otevírací doba Lékárny v Ševětíně 21.12.2021 06.01.2022
Osvobození pozemků ostatních ploch od roku 2022 06.01.2022 22.01.2022
Dražební vyhláška 20.01.2022 16.02.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 01.02.2022 17.02.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 13.02.2022 01.03.2022
Oznámení 13.02.2022 01.03.2022
Vyhlášení materiální sbírky pro Ukrajinu 28.02.2022 16.03.2022
Informace pro příchozí z Ukrajiny 28.02.2022 16.03.2022
Záměr pronájmu 02.03.2022 18.03.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 15.03.2022 31.03.2022
Nařízení č. 1/2022 Magistrátu města České Budějovice 15.03.2022 31.03.2022
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu na silnici II.tř. 603 18.03.2022 04.04.2022
Zápis do ZŠ 20.03.2022 05.04.2022
Zápis do MŠ 20.03.2022 05.04.2022
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení 24.03.2022 11.04.2022
Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu 24.03.2022 11.04.2022
Informace pro příchozí z Ukrajiny 30.03.2022 08.06.2022
Jednota – společné jednání místní členské základny Ševětín 29.03.2022 14.04.2022
Oznámení o úředních hodinách OÚ 29.03.2022 14.04.2022
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 29.03.2022 14.04.2022
Návrh závěrečného účtu SMO BV 01.04.2022 17.04.2022
Rozhodnutí hejtmana č. 2 02.04.2022 17.04.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 04.04.2022 20.04.2022
Veřejná vyhláška – doručení návrhu 4. Aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání 11.04.2022 19.05.2022
Nalezený pes 11.04.2022 27.04.2022
Oznámení kraje 13.04.2022 29.04.2022
Změna č. 3 ÚP Vitín 20.04.2022 06.05.2022
Veřejná vyhláška 26.04.2022 26.05.2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021 a dosažené skutečnosti roku 2021 02.05.2022 02.06.2022
Oznámení o projednání regulačního plánu Hosína 02.05.2022 18.05.2022
Veřejná vyhláška – položení kabelu na silnici II.tř. 603 04.05.2022 20.05.2022
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II.tř. 603 11.05.2022 27.05.2022
Veřejné projednání změny č. 3 ÚP Lišov 15.05.2022 30.06.2022
Veřejné projednání změny č. 4 ÚP Lišov 15.05.2022 30.06.2022
Veřejné projednání změny č. 6 ÚP Lišov 15.05.2022 30.06.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 16.05.2022 01.06.2022
Veřejné projednání změny č. 10 ÚP Lišov 19.05.2022 22.06.2022
Informaci pro občany k pouti v Městysu Ševětín 01.06.2022 17.06.2022
Oznámení místa a doby konání jednání – změna č. 5 ÚP Ševětín 31.05.2022 16.06.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 01.06.2022 17.06.2022
Změna č. 7 ÚP Lišov 10.06.2022 25.07.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 14.06.2022 30.06.2022
Změna č. 5 ÚP Lišov 24.06.2022 23.07.2022
Provozní doba Lékárny Ševětín ve 27. týdnu 28.06.2022 14.07.2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.9 ÚP Hosín 11.07.2022 19.08.2022
Oznámení o uzavření Lékárny v Ševětíně 15.07.2022 05.08.2022
Informace o volbách do zastupitelstev obcí 25.07.2022 30.09.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 16.08.2022 01.09.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu 29.08.2022 14.09.2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí 26.08.2022 24.09.2022
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 01.09.2022 16.09.2022
Pozvánku pro občany v důchodovém věku 01.09.2022 17.09.2022
Pozvánka na konsultaci s občany nad koordinačními výkresy etapa č. 8 a 9 01.09.2022 15.09.2022
Záměr prodeje pozemku 01.09.2022 16.09.2022
Oznámení o jednání zastupitelstva 14.09.2022 30.09.2022
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 22.09.2022 08.10.2022
Smlouva o poskytnutí dotace – Sběrný dvůr Ševětín 22.09.2022 23.09.2025
Zápis o výsledku voleb 24.09.2022 10.10.2022
Změna č. 8 ÚP Lišov 26.09.2022 12.10.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti 26.09.2022 12.10.2022
Veřejná vyhláška – Usnesení o stanovení opatrovníka 26.09.2022 12.10.2022
Oznámení o konání ustavujícího zasedání 10.10.2022 26.10.2022
Přerušení dodávky el. energie v obci dne 13.10. 12.10.2022 28.10.2022
Přerušení dodávky el. energie v obci dne 19.10. 12.10.2022 28.10.2022
Přerušení dodávky el. energie v obci dne 24.10. 12.10.2022 28.10.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.11.2022 07.12.2022
Oznámení místa a doby konání jednání o návrhu změny č. 9 ÚP Lišov 17.11.2022 15.12.2022
Oznamujeme, že veřejné projednání návrhu změny č. 9 územního plánu Lišov proběhne ve středu 14.12.2022 od 16:00 v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Lišov.
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Ševětín 21.11.2022 04.04.2023
Magistrát města České Budějovice - Opatření obecné povahy 22.11.2022 08.12.2022
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Hospodaření obce

Místní poplatky

Ostatní

Územní plán Vitín

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Územní plán 23.11.2011 26.11.2011

Plán rozvoje obce Vitín

Smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Návrh chodníků průtahem silnice II/603 obcí Vitín