Obsah

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky

Zápisy z jednání zastupitelstva

Jednací řád

Dokumenty jiných subjektů

Hospodaření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č.7 07.01.2020 29.02.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 30.01.2020 29.02.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 24.02.2020 25.02.2021
Rozpočtové opatření č. 1 20.05.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č. 2 08.06.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č. 3 09.07.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č.4 07.10.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č. 5 10.11.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č. 6 09.12.2020 28.02.2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2021-2023 21.12.2020 06.01.2021
Rozpočtové provizorium 2021 25.12.2020 28.02.2021
Rozpočtové opatření č. 7 15.01.2021 28.02.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 01.02.2021 18.02.2021
Rozpočet na rok 2021 20.02.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 1 12.04.2021 28.02.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 25.05.2021 12.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2 05.06.2021 28.02.2022
Schválený závěrečný účet obce Vitín za rok 2020 25.06.2021 30.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3 09.07.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 4 20.09.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č.5 22.10.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 6 01.12.2021 28.02.2022
Návrh pravidel rozpočtového provizoria 03.12.2021 19.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 03.12.2021 19.12.2021
Poplatky pro rok 2022 27.12.2021 31.03.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 27.12.2021 28.02.2022
Pravidla rozpočtového provizoria 27.12.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 7 29.12.2021 14.01.2022
Rozpočtové opatření č.8 20.01.2022 28.02.2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 05.02.2022 23.02.2022
Schválený rozpočet na rok 2022 24.02.2022 12.03.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 09.05.2022 25.05.2022
Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko-Sever 30.05.2022 15.06.2022
Závěrečný účet za rok 2021 07.06.2022 23.06.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2021 30.06.2022 15.07.2022
Účetní závěrka obce Vitín za rok 2021 30.06.2022 15.07.2022
Rozpočtové opatření č. 3 15.07.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č.2 14.06.2022 30.06.2022
Rozpočtové opatření č. 4 14.09.2022 30.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5 21.10.2022 06.11.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 28.11.2022 16.12.2022

Místní poplatky

Ostatní

Územní plán Vitín

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Územní plán 23.11.2011 26.11.2011

Plán rozvoje obce Vitín

Smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Návrh chodníků průtahem silnice II/603 obcí Vitín