Obsah

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky

Zápisy z jednání zastupitelstva

Jednací řád

Dokumenty jiných subjektů

Hospodaření obce

Místní poplatky

Ostatní

Územní plán Vitín

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Územní plán 23.11.2011 26.11.2011

Plán rozvoje obce Vitín

Smlouvy o poskytnutí dotace

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Návrh chodníků průtahem silnice II/603 obcí Vitín